Turkuaz Seramik Değişim Hareketini Kurumsallaştırdı…

Ünlü Filozof Heraklit; “Değişmeyen Tek Şey Değişimdir” derken, değişimin bu kadar baş döndürücü bir hale geleceğini hesap etmiş mi bilemiyoruz, fakat Turkuaz Seramik olarak değişen çağa ve zamana ayak uydurmanın günden güne zorlaştığını biliyoruz.

Değişimin sürdürülebilir bir süreç haline gelmesi, mükemmellik kültürü ile birlikte içselleştirilmesi ve sindirilmesinin yanında şirket kültürünün genetik kodlarına da işlenmesi için KALDER’e üye olduk.

KALDER tarafından ERCİYES MÜKEMMELLİK ZİRVESİ etkinlikleri adı altında 19 Ekim 2016 tarihinde Ommer Otel’de gerçekleştirilen 2. Erciyes Mükemmellik Zirvesinde KALDER’e üye olan Turkuaz Seramikten Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Abidin ÖZKAYA “ İşletmelerin devamlılığında en önemli unsur çalışanların yetkinliğini arttırarak daha etkili hizmet ve ürünler ortaya koymaktan geçer. Kurumsal bir bilinirlik ve itibara erişmek isteyen firmalar değişime mutlaka ayak uydurmalı, çağın gereklerini yerine getirmelidir. Bu da ancak sürekli bir iyileştirme faaliyetiyle mümkündür.” Dedi. “Operasyonel verimliliği sağlayacak yenilikleri hayata geçirmeniz, etkin bir gelir ve gider yönetimi sergilemeniz artık yetmiyor. Eğer mükemmellik yaklaşımını kalıcı hale getiremiyor, çalışanlarınızı yenilikleri adapte edip çağın gereklerine yönelik hizmet ve ürün üretemiyorsanız, ve bilhassa değişimi sürekli kılamıyorsanız, eninde sonunda sıradanlaşırsınız.” Diyen Abidin ÖZKAYA, Mükemmellik Yönetim Yaklaşımının yaygınlaşmasını sağladığı ve özellikle bir bu bilinci oluşturduğu için KALDER’e teşekkür etti. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Abidin ÖZKAYA Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi’ne imza atarak Turkuaz Seramik Ailesinin KALDER’e üyeliği hayırlı olsun dedi.